Haydi enternasyonal Kadın Mücadele gününe!

Feminizmimiz …

… ırkcılığa karşıdır,
çünkü cinsiyet ayırımı sömürü ve cinsel şiddet, kapitalizmin ve ataerkil toplumun ürünüdür ve göçle Almanya`ya ithal edilmemiştir. Şiddet ve Kadına saldırılar kınanmalıdır, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın.

… kapitalizme karşıdır,
çünkü istikrarsız yaşam ve calışma şartlarından en çok etkilenen kadınlardır ve bugün de karşılıksız olarak ev ve bakım işlerini üstlenmekteler. Bundan da kapitalist ekonomi yararlanır.

… enternasyonaldir,
çünkü dünya genelinde süren savaşlar yüzbinleri göçe zorluyor. Bununla beraber sınırlar kapatılıyor. Türkiye‘de olsun, Amerika‘da olsun, Avrupa‘da olsun bir sağa kayış var. Kendini ırkcılık, demokrasi karşıtlığı feminiz karşıtlığı ile gösteren bir sağa kayış mevcut.

… dayanışmacıdır,
çünkü dünya genelinde kadınlar haklarına, yaşamlarına, bedenlerine, saldırıya karşı direniyor. Kadın Yürüyüşü (Women`s Marches) ile Trump`a karşı yüzbinlerce kadın sokağa çıktı, Kürdistan‘da kadınlar IŞID´e karşı savaşın ve dayanışmacı sosyal yapının önemli bir parçası. Ülkemizde feministler, eski Nazi`ler ve yeni sağcılar şeklinde kendini gösteren AfD ve benzeri yapılanmalara karşı direniyor. Özellikle LGBTIQ`liler muhafazakar aile yapısına ve cinsiyetciliğe karşı yaşam şekillerini savunma içindeler.

8 Martta Sokaklara!
Birlik olup beraber hareket edersek ve küresel bir hareketliliği inşa edersek, ancak güçlü olabilir, güç olabiliriz! Gelin bu nedenle 8 Mart`ta bütün kadınlar ve LGBTIQ`liler dünya genelinde sokaklara çıkalım, kazanımlarımızı kutlayalım ve gelecek çatışmalara karşı örgütlenelim en sonunda..